اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 19451
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
0
11-10-1348, 03:30

شهداي گرانقدر مراغه

دسته بندی: چهره های ماندگار

 


شهداي گرانقدر مراغه

اسامي شهداي گرانقدر مراغه كه باخون خود وطن عزيزمان ايران را آبياري نمودندونگذاشتند ذره اي از آن در دست اجانب باقي بماند .
 
روح شان شاد وقرين رحمت باد

لازم است دراينجا ازمسئولين محترم بنيادشهيد مراغه وآقايان حسيني ولطفي مسئولين عزيز موزه آثار شهدا كه درتهيه اسامي شهدا اينجانب را ياري نمودند تشكر نمايم.
 
اسامي براساس اقشار شركت كننده در جبهه مي باشد .خواهشمندم جهت باز ديد بر روي قشر مورد نظر كليك فرمائيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 8771
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
0
11-10-1348, 03:30

سایر اقشار شهید ص2

دسته بندی: چهره های ماندگار

 

.

.

سایر اقشار شهید  ص2

 

 

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

69

 صفخان

 یحیی 

علی

1352

23/4/1361

اردگاه..سهند

70

 صلاحی

احمد

رضاقلی

1344

24/3/1367

ماووت

71

 طالبی

جعفر

امراه

 

29/2/1362

 

72

 طاهری 

رحیم

 

1347

   

73

 طهوری

عسگر

 

     

74

 عابدی روشتی

فیروز

علی

1343

   

75

 عبادی

عین الله

عوض

1335

   

76

 عبادی

قربان

عوض

1349

21/11/1364

اروندرود

77

 عباسیان

اصغر

 

     

78

 عبدالرحیمی

بختیار

ابراهیم

1334

22/4/1361

شرق بصره

79

 عبدالهی بناب

احمد

عبداله

1348

21/4/1367

ابوغریب

80

 عبدلی

علی

 

     

81

 عبدی

علی

یونس

1343

21/1/1362

شرهانی

82

 عظیمی

محمدامیر

 

     

83

 علائی فام

روح اله

 

1345

6/12/1362

جزیره مجنون

84

 علی زاده

یوسف

بایرامعلی

1347

5/1/1361

شلمچه

85

 عیدگشایش

جعفر

كریم

1346

2/8/1366

مریوان

86

 غفاریان

محمدرسول

ذكریا

1345

21/9/1361

سومار

87

 غلامی

محمدرضا

اسداله

1335

8/7/1376

مانورذوالفقار

88

 فتاحی

میر فتاح

میرمعصوم

1349

13/8/1362

فاو

89

 فرج اله زاده

محمد

اكبر

     

90

 فردیس

حمید

 

 

11/8/1359

 

91

 فیاضی

عربعلی

بابا

1345

12/4/1364

دزفول

92

 فیاضی

محمد

بابا

1345

26/12/1363

خرمالو

93

 قربان باقر پور

عزیز

 

1341

   

94

 قلی ورجوی

فرهاد

 

     

95

 قمری چلان

كاظم

 

     

96

 قویدل

محمد  علی 

اكبر

1340

14/7/1368

دزفول

97

 قهرمانی

اكبر

 

 

28/11/1359

 

98

 کلانتری

الهوردی

عباس

1339

21/1/1362

شرهانی

99

 كجدل

ابراهیم

عزت

1342

22/2/1361

امیدیه

100

 كریمی میرآباد

مناف

محمدامین

     

101

 گلی پور بهروز

حسین

 

     

102

 محمّد زاده

حسن

علی

1333

24/8/1359

جلدیان

103

 مشهدی زاده

ودود

یارمحمد

1346

1/11/1365

شلمچه

104

 مقدم

یعقوب

عباسقلی

1346

13/8/1362

خاك عراق

105

 مكرمی

حسن 

 

     

106

 ملك زاده

رضا           

 

7/5/1363

پیرانشهر

106

107

 مناسبفام

كریم 

علی اكبر

1354

23/4/1364

اردگاه سهند

108

 موسوی

میرعلی اكبر

میرجعفر

1311

22/7/1361

شلمچه

109

 موسوی حیدرآباد

میرعلی اكبر

میرحسین

1333

15/4/1368

جاده مشهد

110

 مهدویان

سید احمد

سید عباس

1344

5/12/1362

جزیره مجنون

111

 میرزائیان 

رضا

 

     

112

 نادری

نقدعلی

حسن

     

113

 ناصری

فرهاد 

حسین

1337

12/1/1362

 

114

 نجد ورجوی

قربانعلی

صفر

1336

1359

آلباتان

115

 ندیمی

داود

جواد

1343

28/11/1361

طاوویه

116

 

       

 

117

 نعمتی

میر علی

 

1336

   

118

 نعمتی پور

ابراهیم    

 

     

119

 نعمتی وش

سعید 

 

 

28/9/1359

 

120

 وجدی

حسن 

نریمان

 1349

2/3/1367

مامریت تبریز

121

 ورجوی

سعید

 

1340

   

122

 وندسلیمانی

نادر

علی اكبر

1342

18/3/1361

شلمچه

123

 یغمائی زارع

غلام رضا

 

1328

   

124

 یزدانی

سیروس           

یعقوب 

1340

13/8/1362

خاك عراق

125

 یونسی

حبیب اله

فتح اله

1345

9/8/1365

اهواز

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 12344
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
0
11-10-1348, 03:30

سایر اقشار شهید ص1

دسته بندی: چهره های ماندگار

 

سایر اقشار شهید  ص1

 

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

1

 آذری

نادر   

 

1340

19/7/1364

 

2

 آقازاده

علی

عبداله

1340

22/1/1366

شلمچه

3

 ابراهیمی

یوسف

حمداله

1314

6/12/1362

جزیره مجنون

4

 احمد نژاد

اسماعیل

ابراهیم

1328

22/2/1361

شلمچه

5

 اخباری

احمد علی

غلامعلی

1336

4/12/1362

هویزه

6

 ارجمندی

عشقعلی  

ایمان

1316

9/8/1364

تصادف تیریز

7

 ارومیان

مهدی

علی

1345

20/12/1362

جزیره مجنون

8

 اعلائی فام

احمد

رفیع

1345

8/7/1362

سرپل ذهاب

9

 افتخاری

سلام اله

سیف اله

1320

20/9/1360

سرپل ذهاب

10

 افتخاری

علی

احد

1337

22/2/1361

شلمچه

11

 اکبری

گمان

 

     

12

 اکرمی

امام قلی

ودود

1336

6/12/1362

جزیره مجنون

13

 اکرمیان

عوض

 

 

12/11/1365

میاندواب

14

 اكبریان

حمید

 

1323

22/2/1361

شلمچه

15

 امانی

حیدر

عبداله

1312

24/8/1362

مهاباد

16

 امیراحمدی

گیو

مختارپاشا

     

17

 امین زاده

علی           

مهدی

1343

14/8/1363

پیرانشهر

18

 ایمانی

رحمان

یدالهالهم م

     

19

 ببر بیان

محمّد

علیقلی

1335

18/2/1362

پیرانشهر

20

 برزگر

مختار

هاشم

1334

   

21

 بلال زاده

علی

 

 

30/4/1360

تهران

22

 بهروزی

عبدالعلی 

 

1304

3/9/1364

اندیمشك

23

 بیگی

محمدحسن

 

1341

21/3/1362

سردشت

24

 پاشاپور

اصغر

علی

1346

26/7/1361

سومار

25

 تاری

محمدرضا 

اسماعیل

1309

15/8/1377

فاو

26

 تقوی

صمد

اسماعیل

1341

26/11/64

اروندرود

27

 تقی زاده

زلفعلی

 

1319

21/2/1361

شلمچه

28

 تهموری

اصغر

كتابعلی

1342

5/3/1362

اشنویه

29

 ثانی كوچكی

خلیل 

 

 

17/9/1359

اهواز

30

 جعفری

بایرام

حسین

1345

21/2/1361

شلمچه

31

 جلالی

سید سجاد

میرآقا

1327

12/11/1385

مراغه

32

 جلیلی

صبرعلی

سلطانعلی

1335

16/10/1359

كرخه نور

33

 جوان

اسماعیل

ضرغام

1344

2/2/1365

غرب كشور

34

 جهان بین

نجفقلی

علی

 

12/1378

فاو

35

 جهانی

محرم

اسد

1339

24/3/1367

فاو

36

 حسن زاده

مقصود

سلطانعلی

1333

22/2/1361

شلمچه

37

 حسن زاده

صاحبعلی

علی اصغر

1333

28/12/1359

اهواز

38

 حسین زاده

بهروز

علی

1344

6/12/1362

خاك عراق

39

 حسین نژاد

مقصود

عزت له

1348

25/11/1364

فاو

40

 حقّی

بهرام

اصغر

1338

26/7/1361

سومار

41

 حیدرپور

اسرافیل

یعقوب

1342

6/12/1362

جزیره مجنون

42

 خادمی

ناصر

بهمن

1344

21/12/1362

خیبر

43

 خانی

عیسی

جلیل

1346

1/9/1366

حاج  عمران

44

 خدا کرمی

عباسعلی

اسماعیل

1337

8/1/1363

اشنویه

45

 خرده فروش

جواد

عباسعلی

1347

21/4/1367

كوشك

46

 داداشی

یحیی

پهلوان

1343

21/11/1361

آبادان

47

 داداشی

علیرضا

حكمعلی

     

48

 درخشی

جلیل

 

1333

12/3/1361

سومار

49

 راشدی

محمدعلی

حبیب

1323

12/2/1361

شلمچه

50

 راشدی

یوسف

عبداله

 

14/6/1382

مراغه

51

 رحیمی

یعقوب

 

     

52

 رحیمی

سردار 

ستار

1345

3/2/1365

 

53

 رزقی

شمس علی

یوسفعلی

1342

1/1/1364

خرمشهر

54

 رزمی

قادر

فتاح

1316

20/9/1360

سرپل ذهاب

55

 رنجبر

بهرام

الهوردی

1345

5/12/1362

جزیره مجنون

56

 زهرائی

محمد علی 

ابراهم

1313

23/4/1373

 

57

 زین تاشان

مرتضی

 

     

58

 ساعی

اسمعلی

قربانعلی

1343

12/8/1362

جزیره مجنون

59

 سامی

ملكعلی

صبرعلی

1339

1/5/1387

مراغه

60

 ستّاری

ستار

محمدحسین

1339

18/11/1366

آبادان

61

 سلیمان زاده

علی رضا  

 

 

7/8/1359

ماموریت روستا

62

 سیّار

ناصر

محمد

1343

21/10/1365

شلمچه

63

 سیدورجوی

میرحجت

محمد

1341

20/6/1360

سرپل ذهاب

64

 شهبازی

عزیز

حمید

1337

20/9/1360

سرپل ذهاب

65

 شیرزاد

تراب

 

     

66

 شیرصبوری

اسلام

اسداله

1342

22/2/1361

آبادان

67

 صابرنژادعلویان

احمد

علی

1343

25/7/1361

سرپل ذهاب

68

 صادقی

حسینعلی

جلیل

     
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 8756
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
0
11-10-1348, 03:30

شهدای اصناف مراغه

دسته بندی: چهره های ماندگار

 
 
شهدای اصناف مراغه
 
 

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

1

 آراسته

محمد

شاه حسین

1349

18/11/1365

شلمچه

2

 آقا ئی

عزیز

یعقوب

1339

22/2/1361

شلمچه

3

 احمدزاده

پنجعلی

اروجعلی

1345

6/12/1362

جزیره مجنون

4

 افشاریان

علی

رحیم

1336

21/2/1361

شلمچه

5

 امیراصلانپور

عادل

اسداله

1348

18/7/1366

سردشت

6

 انواری

فرخ

علیشاه

1310

22/2/1362

شلمچه

7

 باقری

حسین

یوسفعلی

1316

4/9/1365

اندیمشك

8

 پور صادق

سیاوش

علیشاه

1340

18/6/1360

اهواز

9

 پورجباری

حسن

جواد

1347

4/2/1367

میمك

10

 جبّاری

عبد الله

ایمان

1327

30/6/1364

مراغه

11

 حضرتی

رحیم

لطف اله

1333

10/12/1362

والفجر6

12

 داوری

علیرضا

باباعلی

1344

14/7/1364

مهاباد

13

 دوست صدیق

قادر

حسن

1315

19/10/1365

خاك عراق

14

 ستا ری وند

حسین

ابراهیم

1338

20/9/1360

قاسم آباد

15

 صادقی

محمدعلی

محمد

1342

21/5/1361

شلمچه

16

 عباسی

فیروز

باقر

1342

23/1/1362

شرهانی

17

 عبدی

جبرئیل

اسماعیل

1334

25/12/1359

دزفول

18

 فتحی نژاد

نجف علی

حاتم

1345

2/6/1365

قصرشیرین

19

 فرحبخش

عادل

علیقلی

1346

13/8/1362

خاك عراق

20

 قریشی پور

جلال

اصغر

1335

13/8/1362

خاك عراق

21

 محمّد زاده اصل

داود

حیدر

1339

11/2/1361

جنوب

22

 مظلومی

مختار

رحیم

1339

1360

كرخه

23

 مقدم

شمس الدین

اكبر

1344

9/8/1365

جاده خرمشهر

24

 میرپور

میرحیدر

میرعلی

1312

5/3/1362

سنندج

25

 میرزائی

رضا

غلامحسین

1347

5/11/1366

ماووت

26

 ناطقی

محمد

حمید

1344

25/12/1366

جزیره مجنون

27

 وجدی گل تپه

سیاوش

حمید

1345

13/7/1361

سومار

28

 هاشمیان

رسول

بهرام

1346

1/9/1366

حاج  عمران

     

 

     
     

 

     
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 14007
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
0
11-10-1348, 03:30

دانش آموزان شهيد ص4

دسته بندی: چهره های ماندگار


 
دانش آموزان شهید ص4
 .
.

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

196

 مهان

محمد

مقصود

1346

6/12/1362

خاك عراق

197

 میر سلامی

حسن

غلامحسین

1342

22/2/1361

شلمچه

198

 میراحمدی

میرعلی

رضا

1345

29/9/1366

نهر عنبر

199

 میرسلامی

حسین

غلامحسین

1343

25/12/1363

جزیره مجنون

200

 نادروش

جمشید

علی

1344

5/8/1362

خاك عراق

201

 نادری

ایرج

نجفقلی

1350

10/7/1370

ایلام

202

 نادری

حبیب

جهانگیر

1349

18/1/1366

شلمچه

203

 نجفی آذر

ناصر

غلامعلی

1341

20/9/1360

قاسم آباد

204

 نجفی

داود

یعقوب

1342

20/9/1360

سرپل ذهاب

205

 نژاد علویان

جهانگیر

یوسف

1347

5/12/1365

شلمچه

206

 نژادعلویان

علی

اسماعیل

1346

28/4/1364

شرهانی

207

 نوجوان

حمزه

غلامحسین

1348

1/11/1366

ماووت

208

 نوجوان

علیرضا

عیسی

1337

22/2/1361

شلمچه

209

 نورانی

فرهاد

عباسعلی

1345

23/1/1362

شرهانی

210

 نوروزی

اکبر

محمد

1333

13/8/1362

پنجوین

211

 نویدی آذر

محمد

الهوردی

1346

4/2/1362

شرهانی

212

 نیساریفام

ابراهیم

قربانعلی

1346

25/11/64

فاو

213

 وصف پور

اسماعیل

محمد

1345

15/5/1366

سردشت

214

 هاشمیان

اسماعیل

جواد

1349

24/3/1367

بانه

215

 هشترودیزاده

مجید

احمد

1346

7/3/1365

دزفول

216

 همتی شیخجان

ابراهیم

درویش

1345

8/8/1365

میمك

217

 یزدانی

سیروس

یعقوب

1340

13/8/1362

جزیره مجنون

218

 یوسفی

سیّد مجید

طاهر

1341

24/11/1364

فاو

219

 یارمحمدی

داود

محسن

1348

1/3/1367

شیخ محمد

220

 یزدانی

یعقوب

یوسف

1349

28/12/1366

قوجار

221

 یگانه

ملكعلی

حبیب

1346

29/7/1362

خاك عراق

 
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 9636
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
0
11-10-1348, 03:30

دانش آموزان شهيد ص3

دسته بندی: چهره های ماندگار

 

 

دانش آموزان شهید ص3

.

.

 

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

131

 عباسی

حسین

اروجعلی

1345

22/2/1361

شلمچه

132

 عباسی

سعید

محمدصالح

1347

14/5/1366

سردشت

133

 عباسی

نوح علی

پیروردی

     

134

 عباسیان

غلامحسین

غلامعلی

1344

8/7/1362

سرپل ذهاب

135

 عباسیان نرج آباد

نادر

باباعلی

1345

4/11/1365

شلمچه

136

 عبد زاده

داود

قربان

1347

4/8/1361

سومار

137

 عبدالصمدی

علیرضا

نقدعلی

1342

15/10/1366

ابوغریب

138

 عبداله زاده

باباعلی

رستم

1344

20/9/1360

سرپل ذهاب

139

 عبدالهی

حكمعلی

رستم

1349

20/1/1366

شلمچه

140

 عبدلی قدیم

ناصر

ابراهیم

1344

30/4/1367

عین خوش

141

 عبدی

حسن

داداش

1348

19/10/1365

شلمچه

142

 عدل تازه كند

غلامرضا

سعید

1343

30/4/1361

حاج  عمران

143

 عزیزی

حسن

 

1350

1366

قوجار

144

 علی نسل

مقصود

چاپار

1345

7/8/1361

مراغه

145

 علیزاده

علی

جواد

1345

7/9/1366

قصرشیرین

146

 علیزاده

هادی

بایرامعلی

1348

22/12/1363

شرق دجله

147

 عیسی خانی

احد

 

     

148

 غفاری

صادق

عباس

1346

1/6/1367

مریوان

149

 غفاری اقدم

محمدحسن

یعقوب

1344

13/8/1362

خاك عراق

150

 غلامپور

حسین 

عبداله

1347

26/6/1366

سومار

151

 غلامی

محمد

نصیر

     

152

 غلامی

ناصر

عباس

1348

28/3/1363

جزیره مجنون

153

 فتح نوزاد

سیاوش

ایمان

1346

24/11/1364

فاو

154

 فخاری

سید هاشم

محمد

1344

1/8/1364

هورالعظیم

155

 فرجی آذر

یوسف

نادر

1344

6/12/1362

خاك عراق

156

 فرجی

محرمعلی

صبرعلی

1348

7/8/1361

مراغه

157

 فرهنگی

كمال

جلال

1347

14/10/1366

شلمچه

158

 فضلی

رسول

نجف

1349

22/2/1362

شلمچه

159

 فلّاحی مطلق 

مهدی

نقی

1347

21/10/1365

شلمچه

160

 فلاح

ستار

حسین

 

2/11/1365

كوشك

161

 فلاحی

حسین

 

1346

4/8/1362

پنجوین

162

 قربانپور

یونس

اباذر

1348

2/11/1365

شلمچه

163

 قربانی نژاد

بهروز

صمد

     

164

 قسمی پهر آباد

محمّد رضا

 

1347

1/11/1365

شلمچه

165

 قلیزاده

فرخ

 

     

166

 قهرمانی

تورج

ناصر

1350

30/12/1367

شلمچه

167

 قهوه چی

محمدرضا

محمد

 

4/11/1365

شلمچه

168

 کفش دوز

صادق

اسداله

1347

25/10/1365

شلمچه

169

 كاظمی مطلق

سعید

سلطانعلی

1348

24/3/1367

ماووت

170

 كرمی

سیروس

بهمن

1342

5/1/1365

فاو

171

 كیانی

رحیم

محرم

1346

6/12/1362

خاك عراق

172

 لطفی

شاپور

علی

1346

14/10/1366

شط علی

173

 ماهری

رحیم

یعقوب

1343

24/11/1364

فاو

174

 محامد

حسین

 

1347

1364

مریوان

175

 محسنی

حسن

جمشید

1346

1/9/1369

حاج عمران

176

 محمّدی درخشی

علی

الهوردی

1347

18/1/1366

شلمچه

177

 محمدپور

محمدرضا

بلال

     

178

 محمدعلی گشایش

جعفر

 

     

179

 محمدنژاد

سعید

محسن

1345

16/12/1360

مراغه

180

 محمدی 

نادر

حسن

1346

26/10/1365

شلمچه

181

 محمدی توانا

محمد

رحیم

1345

13/8/1362

خاك عراق

182

 محمدی سعدآباد

مقصود

حمید

1342

25/5/1362

خاك عراق

183

 محمودی

اسماعیل

خلیل

1348

4/5/1369

سرپل ذهاب

184

 مختاری

یوسف

 

1345

12/12/1365

حاج  عمران

185

 مرتضوی

سید مرتضی

سیدجواد

1347

19/12/1364

اروندرود

186

 مرزپور

مرتضی

فریدون

1345

4/10/1365

اروندرود

187

 مستعلی

اكبر

بهلول

1349

18/5/1365

فاو

188

 مشکورافتحی

حسن

اسداله

1341

7/3/1365

جنوب

189

 مصیبی

علی

كریم

1344

13/3/1364

پیرانشهر

190

 معین پور

ایوب

حسین

1344

6/7/1361

مهاباد

191

 مقدم تبریزی

الهوردی

عباسقلی

1343

20/9/1360

سرپل ذهاب

192

 ملكی

اسماعیل

 

1348

19/10/1365

شلمچه

193

 موسی زاده

مجید

غلامعلی

1345

13/7/1361

سومار

194

 موسی زاده

نادر

قادر

1346

19/1/1367

حاج عمران

195

 مومنی 

احد

رستمعلی

1347

22/2/1361

شلمچه

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 10699
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
0
11-10-1348, 03:30

سربازان شهید ارتش ص1

دسته بندی: چهره های ماندگار

سربازان شهید ارتش  ص1

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

1

 آذرشین فام

ابراهیم

اسماعیل

1338

19/7/1359

ارومیه

2

 آذرشین فام

رحیم

علی

1332

4/8/1360

بوكان

3

 آژین

محمدرضا

علی اصغر

1342

24/8/1362

مهاباد

4

 ابراهیمیان

اوروجعلی

علی

1343

2/12/1362

بانه

5

 ابراهیم آذرفام 

منوچهر

محمود

1344

30/1/1365

سردشت

6

 ابراهیم نیا

عمران 

بهمن

1342

24/6/1362

سردشت

7

 احمدی

حسین

سعیداله

1344

12/5/1365

هویزه

8

 اسلامی

روح اله

اسمعلی

1344

16/12/1363

سرپل ذهاب

9

 اسلامی

محمّد

فیروز

1341

2/10/1361

كردستان

10

 اسماعیل زاده

عزیز

عشقعلی

1341

8/3/1362

ارومیه

11

 اصل ریحانی

شهریار

مختار

1344

11/2/1365

فاو

12

 اصل محمدفام

قادر

نوروز

1337

6/2/1361

گیلانغرب

13

 افسون

اسماعیل

شیری

1341

12/2/1361

خرمشهر

14

 اکبری

پرویز

قربان

1341

10/2/1362

هویزه

15

 اكبرنژاد

داداش

امیرقلی

1344

23/1/1362

شرهانی

16

 امامی

ابو الفتح

ضابط

1339

18/11/1359

دیواندره

17

 امامی

بایرام

امامقلی

1346

1/9/1366

حاج  عمران

18

 امانی

احد

الهوردی

1335

4/5/1360

كرخه نور

19

 امانی

بهرام

حیدر

1342

24/8/1362

مهاباد

20

 امیراكبریان

علی

فرخ

1344

24/12/1363

جزیره مجنون

21

 انتظاری

اسرافیل

قربانعلی

1343

14/12/1362

سومار

22

 انوری فامیان

مهدی

محمدعلی

     

23

 ایزدی

جعفرقلی

 

1339

31/6/1361

سومار

24

 باستانی

یوسف

نقدعلی

1340

28/1/1360

گیلانغرب

25

 باقرپور

قربان

جعفرصادق

1340

24/1/1362

سردشت

26

 بخشی

فرمان

غلامعلی

1339

4/1/1361

رقابیه

27

 بشارتی

ظاهر

بابا

1341

26/3/1362

رودكرخه

28

 بلال زاده

محسن

صفر

1341

21/12/1361

قصرشیرین

29

 بیگ زاده

بهروز

حیدرعلی

1336

25/10/59

اهواز

30

 پاشائی اصل

یوسف

فرخ

1345

19/1/1365

ابوقریب

31

 پاشائی جوان

یعقوب

 

     

32

 پردلی بهروز

رضا

بیوك آقا

1340

25/6/1361

مهاباد

33

 پور شهناز

منوچهر

عزیز

1336

   

34

 پهلوانی

تقی

محمدحسین

     

35

 تراب نژاد

ایّوب

الهقلی

1342

2/3/1361

خرمشهر

36

 جاهد

جعفر

ابراهیم

1341

4/3/1362

كانی سفید

37

 جعفری

فریدون

مجید

1341

20/2/1361

خرمشهر

38

 جلالی

سیاوش

حیدرعلی

1341

1/5/1362

سردشت

39

 جلالیان

بهروز

بلال

1345

21/4/1367

مریوان

40

 جلیلی گشایش

میر علی

 

1335

   

41

 جمالی

اکبر

ایمان

1335

18/11/1359

ارومیه

42

 جوان

بهار علی

یداله

1339

5/4/1361

سرپل ذهاب

43

 جهانبخش

ارسلان

غلامعلی

1343

9/3/1364

مهران

44

 جهاندوست

حبیب

آقایار

1340

2/1/1361

دزفول

45

 حاتمی

نادر

ظهراب

1345

15/1/1365

فاو

46

 خاكپور

صمد

حسن

1343

27/1/1363

كردستان

47

 خیری اوزبک

ابراهیم

محبوبعلی

1339

20/1/1360

دزفول

48

 خیری بلوک آباد

یوسف

زلفعلی

1340

30/5/1361

سقز

49

 خیراله زاده

عین اله

یداله

1341

23/11/1361

سردشت

50

 خیری

رحیم

محبوب

1345

3/3/1365

حاج  عمران

51

 داداشی

ایّوب

محمد

1343

9/3/1363

ارومیه

52

 دستمرد

اسرافیل

مصطفی

1340

5/5/1360

آبادان

53

 دوست گلشن

عادل

 

1340

17/8/1361

سومار

54

 دوستی

عباسعلی

 

1342

16/12/1362

سردشت

55

 دهقان

یعقوب

قربانعلی

1346

12/12/1365

حاج  عمران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 8879
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
0
11-10-1348, 03:30

طلاب ودانشجویان شهید مراغه

دسته بندی: چهره های ماندگار

.
.
طلاب ودانشجویان شهید مراغه
.
.

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

طلاب شهید مراغه

1

 انصاری

عبداله

 

 

17/2/1357

قم

2

 بكانی زاده

جعفر

رحیم

1342

25/12/1363

شرق دجله

3

 خیرالهی

داود

قربانعلی

1346

25/11/64

فاو

4

 سیفی نسبت

علی

محمدحسین

1344

22/11/1364

اروندرود

5

 شادمند

علیرضا

غلامحسین

1341

27/12/1362

جزیره مجنون

6

 فرزانه

کریم

غلامحسین

1339

24/12/1363

جزیره مجنون

7

 کرمی

اصغر

بهمن

1350

28/3/1367

ماووت

8

 کرمی

رسول

بهمن

1345

4/11/1365

شلمچه

9

 گندمی

محمدعلی

عزیز

1345

17/2/1367

ماووت

10

 مجتهدی

سیدمصطفی

سیدمرتضی

1346

7/11/1365

شلمچه

11

 مصیبی

حسین

كریم

 

25/1/1365

فاو

     

 

     
     

 

     
     

 

     

دانشجویان شهید مراغه

1

 اهرامی

رئوف

محمدصادق

1344

21/10/1365

شلمچه

2

 حسین نژاد

سهراب

عزت اله

1341

24/3/1367

بانه

3

 خدائی

منصور

غلامحسن

1345

4/10/1365

خرمشهر

4

 خیری فام

داود

محسن

1347

18/5/1366

سردشت

5

 سلامزاده

جعفر

حمید

1346

4/3/1366

شلمچه

6

 شکاری

رضا

علی

1336

8/10/1356

مراغه

7

 صفی ثانی

محمدرضا

حسن

1342

8/1/1363

كردستان

8

 غلامزاده هانی

یوسف

حسین

1343

1/4/1366

ماووت

9

 مهكام

فرید

رحیم

1346

20/10/1365

شلمچه

10

 نبئی

علی

هاشم

1347

5/12/1365

شلمچه

11

 نویدی

اسماعیل

ابراهیم

1339

22/2/1361

شلمچه

     

 

     
     

 

     
     

 

     
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 13345
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
0
11-10-1348, 03:30

شهدای كشاورزان ورانندگان

دسته بندی: چهره های ماندگار

شهدای كشاورزان ورانندگان

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

كشاورزان شهید مراغه

1

 آقائی

مروت

محمد

1327

19/1/1365

مریوان

2

 ابراهیمی

حافظ علی

مقصود

1348

6/12/1362

جزیره مجنون

3

 اقبالی

ابراهیم

 

1316

21/2/1360

 

4

 انصاری

میکائیل

غلامحسین

1341

7/12/1364

فاو

5

 پاشازاده

صمد

ذكریا

1341

2/9/1360

سرپل ذهاب

6

 توفیقی

رحمان

میزاعلی

1339

6/12/1362

خاك عراق

7

 حاجی پور مطلق

جلال

محمد

1341

21/9/1361

ام الرماص

8

 حیدری

قربانعلی

اروجعلی

 

15/5/1367

بانه

9

 خیری

پرویز

 

1343

   

10

 ستاری

علی

محمد

1316

13/1/1361

مهاباد

11

 سلیمانزاده

مقصود

مصیب

1318

6/12/1362

خاك عراق

12

 عباسپور

اصغر

ابراهیم

1339

6/12/1362

جزیره مجنون

13

 عبدلی

شوقعلی

اروجعلی

 

15/5/1367

بانه

14

 عظیمی

بیت اله

اسماعیل

1346

24/11/1364

اروندكنار

15

 علیزاده

محبوب

حسن

1339

   

16

 عینی

حسین

مقصود

1344

6/12/1362

جزیره مجنون

17

 عیوضی افضل

علی

رستم

1325

6/12/1362

جزیره مجنون

18

 کلانتری

شهرام

علی

1340

5/12/1365

شلمچه

19

 محمّدیان

حیدر

ابراهیم 

1339

 1362/12/22  جزیره مجنون

20

 محمدیان

صفرعلی

اسماعیل

1346

24/11/1364

اروندكنار

21

 نعمت پور

تیمور

 

1337

   

22

 نعیمی

قربان علی

غلامرضا

1327

2/11/1366

ماووت

23

 نوین

شهریار

 

1346

16/2/1365

شلمچه

رانندگان شهیدمراغه

1

 اکبری

محمّد علی

مصطفی

1326

14/4/1361

دزفول

2

 غفاری

قادر

چاپار

1339

19/10/1365

شلمچه

3

 قلیزاده

اسداله

مصیب

1316

16/5/1361

نزدیكی بصره

4

 محمودی

فریدون

 

     

5

 ملکی

محمدعلی

 

1321

   
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 8590
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
0
11-10-1348, 03:30

جهادگران وكارگران شهید

دسته بندی: چهره های ماندگار

 
جهادگران وكارگران شهید

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

كارگران شهیدمراغه

1

 آزادی

عوض

امامقلی

1326

21/2/1361

شلمچه

2

 انوری

یوسف

علی

1349

4/10/1365

 

3

 اوجاقی

محمدعلی

صیاد

 

25/11/1361

دزفول

4

 پور عبّاسی

اسد الله

عباداله

1334

 

تهران

5

 جهانی باش

علی

 

     

6

 حسین زاده

بهروز

علی

1344

6/12/1362

جزیره مجنون

7

 خاکپور

فتح الله

علی

1334

3/2/1365

شرهانی

8

 داوری

اسماعیل

 

     

9

 رستمی

سلیمان

 

1318

22/2/1361

سوسنگرد

10

 سلامتی

مالك

عزیز

1346

6/12/62

خاك عراق

11

 شاكری

عبدالقاهر

رجبعلی

1339

24/1/1362

شرهانی

12

 شیرزاد

ناصر

فیض اله

1345

2/5/1365

فاو

13

 علی اکبری

اسماعیل

الله قلی

1339

28/6/1365

مهران

14

 غفارپور نهایی

فتح ا...

یدالله 

1318 1362/3/5

سنندج

15

 فیاضی غفار

ایوب

علی

1346

20/11/1364

اروندرود

16

 قویدل

كمال

اكبر

1306

4/9/1365

اندیمشك

17

 كاظمی

محمد

محرم

1315

25/11/1364

فاو

18

 محمّدی

بایرام

سلیمان

1331

6/12/1362

خاك عراق

19

 محمدیان

حسن

صمد

1330

6/12/1362

خاك عراق

     

 

     

جهادگران شهیدمراغه

1

 آقاجانی

عطوف

یعقوب

1335

22/2/1361

شلمچه

2

 ابراهیمی

فریدون

فیض اله

1338

21/10/1365

شلمچه

3

 اكبرنیا

محمدرضا

الهوردی

1347

27/10/1365

شلمچه

4

 خوش کلامی

کریم

علی

1328

8/7/1359

مراغه

5

 دهقان پالچلقو

باباعلی

مرتضی

1337

4/12/1365

شلمچه

6

 عطاپور

اكبر

بهمن

1347

21/12/1366

ماووت

7

 قهوه چیان

اسماعیل

محمود

1345

4/11/1365

شلمچه

8

 میر اسدی

سیّد جعفر

میرعلی

1339

9/7/1361

تهران

font-size: small;

صفحه قبل صفحه بعد