خـانه زارعـي ـ مـراغـه

 

خـانه زارعـی ـ مـراغـه     

 

1. مـوقعیـت بنـا :

مراغه، خیابان میرحبیب آقا ، كوچه شاهگلی .

 

2. شـرح مختصـری از بنـا :

این خانه مسكونی و معروف به خانه زارعی و قدمت آن حدود 80 سال است و در بافت قدیمی مراغه واقع شده است.

 

3. مشخصـات فنـی بنـا :

خانه دارای پلان مستطیل شكل با سه طبقه زیرزمین، همكف و اول می باشد. طبقه همكف با پنج پله اختلاف سطح از حیاط و شامل فضاهای ورودی، راهرو، نشیمن، اطاق، انباری و آشپزخانه است و ورودی به طبقه همكف از آكس بنا و اطاقهای نشیمن در طرفین ورودی قرار گرفته اند. دسترسی به طبقه اول از طریق یك راه پله دو رامپه از داخل بنا و شامل ورودی، راهرو، نشیمن، اطاق، انباری و آشپزخانه می باشد. پنجره ها چوبی و نما دارای قاب بندی آجری است.

 

4. نـوع مـالكیـت بنـا :

مالكیت بنا خصوصی است.

 

5. قـدمت بنـا :

خانه، بر طبق شواهد معماری موجود مربوط به اوایل دوره پهلوی (حدود 80 سال قبل) می باشد.

 

6. نـوع بهـره بـرداری و خصـوصیـات بـارز بنـا :

كاربری بنا مسكونی است .

از خصوصیات بارز خانه آجركاری های به فرم دایره در نمای اصلی .

 

7. تـزئینـات بكـار رفتـه :

- قاب بندی نما ، آجركاری متنوع.

 

8. اقـدامـات انجـام گـرفته در گـذشته بـر روی بنـا :

تبدیل مطبخ قدیمی به آشپزخانه جدید و حمام در طبقه اول و برداشتن ستونهای طبقه دوم در تعمیرات سالهای قبل و همچنین تعویض آجرفرش حیاط خانه با موزائیك.

 

منبع : سازمان میراث فرهنگی

<
sex toys

11 دی 1348 03:30

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
Plastic inflatable dolls came about in 1968, when it became legal to sell <a href="https://www.sexdolls.today/">sex toys</a> via mail. By the 1980s, they were in sex shops. With the continual development of Artificial intelligence , the level of companionship has entered a new realm where the entire landscape of sexual toys < a href=" ">https://www.sexdolls.today/</ a> https://www.sexdolls.today/ https://www.sexdolls.today
<
sex toys

11 دی 1348 03:30

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
Plastic inflatable dolls came about in 1968, when it became legal to sell <a href="https://www.sexdolls.today/">sex toys</a> via mail. By the 1980s, they were in sex shops. With the continual development of Artificial intelligence , the level of companionship has entered a new realm where the entire landscape of sexual toys < a href=" ">https://www.sexdolls.today/</ a> https://www.sexdolls.today/ https://www.sexdolls.today
<
bissell vacuum cleaners

11 دی 1348 03:30

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
"We’ve always been a family-owned business, so we know all the quirks (and maybe a few hard-to-reach dust bunnies) of a house that is home to a family. We know the peace of mind that comes with having a clean home for those you hold closest to your heart, whether they have two legs or four. That’s why we have a complete collection of innovative products at your disposal—from
<a href=""https://www.bissellvacuumcleaners.com/"">bissell vacuum cleaners</a> to carpet deep cleaners, cleaning solutions we’ve formulated ourselves specifically for real messes we all make to pet hair removal products. We’ve got you covered. Each product is designed to help you take care of your favorite spaces and the surfaces in them. After all, what’s the point of having a floor, or a sofa, or a carpet if you can’t play on it?https://www.bissellvacuumcleaners.com/ https://www.bissellvacuumcleaners.com"
<
escort radar detectors

11 دی 1348 03:30

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
Everything you Need – High Definition video coverage of your drive, partnered with long range accurate radar protection creating one of the safest and most well informed driving experiences on the road
Fast, Precise, & Reliable Alerts – Compatible with <a href="https://www.escortradardetector.com/">escort radar detectors</a> app for real-time crowd sourced speed trap notifications, preloaded with red light and speed camera location which trigger GPS based laser precise alerts for iPhone and Android
High Resolution Dash Camera for Cars – In-car video management on smartphone through direct WiFi connectivity to view, share, and edit videos. Full HD 1080p and continuous loop recording provide for high quality video capabilities
https://www.escortradardetector.com/ https://www.escortradardetector.com

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود