دانش آموزان شهيد ص1

 

 دانش آموزان شهید ص1

 

 

 

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

1

 آزارشی

حسن

عین اله

1347

21/11/1365

شلمچه

2

 آسمند

اسماعیل

سعیداله

1349

30/12/1366

قوجار

3

 آسوده

امیر

الهوردی

1347

23/12/1363

جزیره مجنون

4

 آقایاری

سیاوش

اكبر

1345

12/12/1365

حاج عمران

5

 ابن علی

اكبر

قدرت

1346

1/9/1366

حاج  عمران

6

 احدپوراقدم

محمد

عبداله

1349

14/5/1366

سردشت

7

 احدی

سیاوش

معصوم

1346

22/2/1361

شلمچه

8

 احدیان

فرامرز

حاج آقا

1346

26/2/1363

پیرانشهر

9

 احسانی

ابراهیم

لطف اله

1348

29/10/1365

شلمچه

10

 احمدی

چنگیز

 

     

11

 احمدی چکان

مجید

رسول

1344

5/8/1362

خاك عراق

12

 اختیاری

ناصر

علی

1343

23/11/1361

فكه

13

 اروجی

بهمن

حسن

1344

11/11/1363

جزیره مجنون

14

 استخری

نوید

غلام حسین

1349

16/1/1370

جنوب

15

 اسدزاده

غلامرضا

صفرعلی

1345

19/1/1363

اشنویه

16

 اسدی اشكیانی

ابراهیم

رحیم

1344

17/7/1363

جزیره مجنون

17

 اسماعیلی اقدم

محمدرضا

علی

1344

22/2/1361

شلمچه

18

 اعظمی

بهمن

یداله

     

19

 اعظمی

غلامعلی

باباعلی

 

11/3/1367

قصرشیرین

20

 افخمی

علی

اسمعلی

1346

28/4/1367

اسلام آباد

21

 افرودی

جعفر

رستم

1345

30/11/1365

سومار

22

 اقبالی

محسن

 

1340

2/9/1360

سرپل ذهاب

23

 اکبری

اکبر

حمید

1343

11/12/1362

جزیره مجنون

24

 اكبری

یاور

حمید

1346

17/3/1365

دزفول

25

 اكبریان

صابرعلی

رستم

     

26

 اكرمی

حسین

محمدعلی

1344

20/9/1360

سرپل ذهاب

27

 اكرمی

محمدرضا

ودود

1348

29/4/1365

فاو

28

 الهیاری

رضا

كریم

1344

17/1/1362

فكه

29

 امیر عسجدی

یوسف

عزیز

1343

4/8/1361

سومار

30

 امیری

صمد

خلیل

1348

21/10/1365

شلمچه

31

 امیرعظمی

محمد

باباعلی

1345

21/10/1365

شلمچه

32

 امیری

رجب

تیمور

1347

5/5/1367

سرپل ذهاب

33

 اندامی

عظیم

محمدعلی

1344

3/2/1365

لولان

34

 انوری

جواد

میكائیل

1346

27/4/1367

تمرچین

35

 بهپوراسکوئی

محمدرضا

حسین

1346

27/12/1364

مریوان

36

 بهروزی

منصور

مجید

1345

6/12/1362

خاك عراق

37

 بیابانی

اصغر

عباس

1342

7/3/1365

دزفول

38

 بیگلری

اسماعیل

محمد

1342

23/1/1362

شرهانی

39

 بیگلری

یعقوب

رحمان

1350

18/1/1366

شلمچه

40

 پاشا ئی

طالب

ستار

1347

24/11/64

فاو

41

 پوررستم

داود

فریدون

1345

25/11/1364

فاو

42

 تارقلی زاده

رجب

محمد

1342

4/8/1362

خاك عراق

43

 تمهیدی

احمد رضا

محمدحسین

1343

25/12/1363

شرق دجله

44

 تمهیدی

غلام رضا

بایرام

1347

4/8/1362

خاك عراق

45

 تیموری

حسن

فرخ

1349

23/3/1367

غرب كشور

46

 تیزچنگ

اسماعیل

ابراهیم

1347

7/3/1365

جنوب

47

 تیموری

رضا

غلامحسین

 

6/5/1367

اسلام آباد

48

 جعفری

رحمان

سیفعلی

1347

18/1/1366

شلمچه

49

 جلیل درخشی

داود

یعقوب

1343

12/2/1361

سومار

50

 جلیلی

صفر

حشمت اله

1347

5/12/1365

شلمچه

51

 جوادی

اسماعیل

 

     

52

 جوادی

ایوب

مختار

1346

21/1/1367

مریوان

53

 جوادی

علی

سیف اله

1344

20/9/1360

سرپل ذهاب

54

 جواهری

محمد

غیبعلی

     

55

 جهان پیما

حسین

رحیم

1345

22/8/1361

سومار

56

 جهانگیری

فرهاد

قدرت اله

1345

13/5/1366

پل مادرید

57

 حاجی زاده

ایرج

عادل

1345

21/11/1364

اروندرود

58

 حجاجی

بهروز

صبرعلی

1348

13/7/1361

سومار

59

 حجاجی

عزیز

نقی

1345

12/12/1365

حاج  عمران

60

 حسن زاده

رضا

محمدعلی

1343

12/2/1361

آبادان

61

 حسنی

غیبعلی

غلامحسن

1349

22/11/1364

فاو

62

 حسینی

باباعلی

حسن

1345

20/11/1361

فكه

63

 حسینی

سید حسین

سیدحمزه

1344

21/10/1365

شلمچه

64

 حضرتی

سعید

محمدتقی

1344

21/1/1362

شرهانی

65

 حقی

وحید

جعفرقلی

1343

2/5/1367

مهران

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود