دانش آموزان شهيد ص3

 

  

دانش آموزان شهید ص3

 

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

131

 عباسی

حسین

اروجعلی

1345

22/2/1361

شلمچه

132

 عباسی

سعید

محمدصالح

1347

14/5/1366

سردشت

133

 عباسی

نوح علی

پیروردی

     

134

 عباسیان

غلامحسین

غلامعلی

1344

8/7/1362

سرپل ذهاب

135

 عباسیان نرج آباد

نادر

باباعلی

1345

4/11/1365

شلمچه

136

 عبد زاده

داود

قربان

1347

4/8/1361

سومار

137

 عبدالصمدی

علیرضا

نقدعلی

1342

15/10/1366

ابوغریب

138

 عبداله زاده

باباعلی

رستم

1344

20/9/1360

سرپل ذهاب

139

 عبدالهی

حكمعلی

رستم

1349

20/1/1366

شلمچه

140

 عبدلی قدیم

ناصر

ابراهیم

1344

30/4/1367

عین خوش

141

 عبدی

حسن

داداش

1348

19/10/1365

شلمچه

142

 عدل تازه كند

غلامرضا

سعید

1343

30/4/1361

حاج  عمران

143

 عزیزی

حسن

 

1350

1366

قوجار

144

 علی نسل

مقصود

چاپار

1345

7/8/1361

مراغه

145

 علیزاده

علی

جواد

1345

7/9/1366

قصرشیرین

146

 علیزاده

هادی

بایرامعلی

1348

22/12/1363

شرق دجله

147

 عیسی خانی

احد

 

     

148

 غفاری

صادق

عباس

1346

1/6/1367

مریوان

149

 غفاری اقدم

محمدحسن

یعقوب

1344

13/8/1362

خاك عراق

150

 غلامپور

حسین 

عبداله

1347

26/6/1366

سومار

151

 غلامی

محمد

نصیر

     

152

 غلامی

ناصر

عباس

1348

28/3/1363

جزیره مجنون

153

 فتح نوزاد

سیاوش

ایمان

1346

24/11/1364

فاو

154

 فخاری

سید هاشم

محمد

1344

1/8/1364

هورالعظیم

155

 فرجی آذر

یوسف

نادر

1344

6/12/1362

خاك عراق

156

 فرجی

محرمعلی

صبرعلی

1348

7/8/1361

مراغه

157

 فرهنگی

كمال

جلال

1347

14/10/1366

شلمچه

158

 فضلی

رسول

نجف

1349

22/2/1362

شلمچه

159

 فلّاحی مطلق 

مهدی

نقی

1347

21/10/1365

شلمچه

160

 فلاح

ستار

حسین

 

2/11/1365

كوشك

161

 فلاحی

حسین

 

1346

4/8/1362

پنجوین

162

 قربانپور

یونس

اباذر

1348

2/11/1365

شلمچه

163

 قربانی نژاد

بهروز

صمد

     

164

 قسمی پهر آباد

محمّد رضا

 

1347

1/11/1365

شلمچه

165

 قلیزاده

فرخ

 

     

166

 قهرمانی

تورج

ناصر

1350

30/12/1367

شلمچه

167

 قهوه چی

محمدرضا

محمد

 

4/11/1365

شلمچه

168

 کفش دوز

صادق

اسداله

1347

25/10/1365

شلمچه

169

 كاظمی مطلق

سعید

سلطانعلی

1348

24/3/1367

ماووت

170

 كرمی

سیروس

بهمن

1342

5/1/1365

فاو

171

 كیانی

رحیم

محرم

1346

6/12/1362

خاك عراق

172

 لطفی

شاپور

علی

1346

14/10/1366

شط علی

173

 ماهری

رحیم

یعقوب

1343

24/11/1364

فاو

174

 محامد

حسین

 

1347

1364

مریوان

175

 محسنی

حسن

جمشید

1346

1/9/1369

حاج عمران

176

 محمّدی درخشی

علی

الهوردی

1347

18/1/1366

شلمچه

177

 محمدپور

محمدرضا

بلال

     

178

 محمدعلی گشایش

جعفر

 

     

179

 محمدنژاد

سعید

محسن

1345

16/12/1360

مراغه

180

 محمدی 

نادر

حسن

1346

26/10/1365

شلمچه

181

 محمدی توانا

محمد

رحیم

1345

13/8/1362

خاك عراق

182

 محمدی سعدآباد

مقصود

حمید

1342

25/5/1362

خاك عراق

183

 محمودی

اسماعیل

خلیل

1348

4/5/1369

سرپل ذهاب

184

 مختاری

یوسف

 

1345

12/12/1365

حاج  عمران

185

 مرتضوی

سید مرتضی

سیدجواد

1347

19/12/1364

اروندرود

186

 مرزپور

مرتضی

فریدون

1345

4/10/1365

اروندرود

187

 مستعلی

اكبر

بهلول

1349

18/5/1365

فاو

188

 مشکورافتحی

حسن

اسداله

1341

7/3/1365

جنوب

189

 مصیبی

علی

كریم

1344

13/3/1364

پیرانشهر

190

 معین پور

ایوب

حسین

1344

6/7/1361

مهاباد

191

 مقدم تبریزی

الهوردی

عباسقلی

1343

20/9/1360

سرپل ذهاب

192

 ملكی

اسماعیل

 

1348

19/10/1365

شلمچه

193

 موسی زاده

مجید

غلامعلی

1345

13/7/1361

سومار

194

 موسی زاده

نادر

قادر

1346

19/1/1367

حاج عمران

195

 مومنی 

احد

رستمعلی

1347

22/2/1361

شلمچه

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود