شهدای بمباران مراغه ص1

  
شهدای بمباران مراغه  ص1
 
 

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

1

 آذرمی

سعید

یداله

1364

21/12/1366

بمباران مراغه

2

 آذرمی

صفر

فیض اله

1358

21/12/1366

بمباران مراغه

3

 آذرمی

عبد الله

یداله

1356

21/12/1366

بمباران مراغه

4

 آذرمی

وحید

اسداله

1358

21/12/1366

بمباران مراغه

5

 آذرمی

آمنه

فیض اله

1353

21/12/1366

بمباران مراغه

6

 آذرمی

جعفر

فیض اله

1362

21/12/1366

بمباران مراغه

7

 آذرمی

فاطمه

فیض اله

1352

21/12/1366

بمباران مراغه

8

 آذرمی

ماهرخ

سیف اله

 

21/12/1366

بمباران مراغه

9

 آقاجان پور

قالسین

محمدحسین

1305

21/12/1366

بمباران مراغه

10

 ابراهیم آذرفام 

حشمت

محمود

1350

21/12/1366

بمباران مراغه

11

 ابراهیم آذرفام 

رضا

رشید

1364

 

بمباران مراغه

12

 احمدی خطب

رشید

محمد

1343

21/12/1366

بمباران مراغه

13

 احمدی

بدرالنسا

قهرمان

1279

21/12/1366

بمباران مراغه

14

 اسلامی

مهری

فریدون

1363

12/11/1365

بمباران مراغه

15

 امیر شاکری

پریسا

 

1364

 

بمباران مراغه

16

 امیری

داود

عیسی

1334

21/12/1366

بمباران مراغه

17

 امیرشاكری

پروانه

نجات اله

1350

21/12/1366

بمباران مراغه

18

 امیرشاكری

زهرا

نجات اله

1350

21/12/1366

بمباران مراغه

19

 امیرشاكری

نجات اله

قدرت

1320

21/12/1366

بمباران مراغه

20

 انوری

قربانعلی

كمال

1351

21/12/1366

بمباران مراغه

21

 باقری

عادل

سلام اله

1320

28/10/1365

بمباران تبریز

22

 باقری

علی

عادل

1346

28/10/1365

بمباران تبریز

23

 باقری

هادی

عادل

1359

28/10/1365

بمباران تبریز

24

 بایرام زاده 

حاجیه

باباعلی

1355

21/12/1366

بمباران مراغه

25

 بدر محجوب

پریسا

عادل

1364

12/11/1365

بمباران مراغه

26

 بدر محجوب

میترا

سیف الدین

1362

12/11/1365

بمباران مراغه

27

 بدر محجوب

وجیهه

سعید

1343

12/11/1365

بمباران مراغه

28

 بدرمحجوب

عادل

سعید

1333

12/11/1365

بمباران مراغه

29

 بلاژ

احمد

شمس اله

1332

14/3/1367

 تهران

30

 بلاژ

مهدی

احد

1363

21/12/1366

بمباران مراغه

31

 بنائی حسنلوئی

ربابه

مختار

1341

12/11/1365

بمباران مراغه

32

 پرهیخته

رقیه

سیف اله

1344

21/12/1366

بمباران مراغه

33

 پنیه دوز

سمیّه

محسن

1362

12/11/1365

بمباران مراغه

34

 پنیه دوز

هایده

محسن

1354

12/11/1365

بمباران مراغه

35

 پنیه دوز

سولماز

محسن

1363

12/11/1365

بمباران مراغه

36

 پور احمد یان

قنداب

نوروزعلی

1324

21/12/1366

بمباران مراغه

37

 پورمحمدی

سرخوش

برجعلی

1340

21/12/1365

بمباران مراغه

38

 پورمحمدی

لیلا

سرخوش

1365

21/12/1366

بمباران مراغه

39

 پورمحمدی

هادی

سرخوش

1366

21/12/1366

بمباران مراغه

40

 پی سپار

شمامه

رمضان

1314

21/12/1366

بمباران مراغه

41

 تقی پور حسنی

عفت

الهوردی

1363

21/12/1366

بمباران مراغه

42

 تقی پور حسنی

مهین

الهوردی

1359

21/12/1366

بمباران مراغه

43

 تقی پورحسنی

لیلا

الهوردی

1355

21/12/1366

بمباران مراغه

44

 تورانی فر

مریم

علی اكبر

1327

12/11/1365

بمباران مراغه

45

 تیموری

معصومه

غلامرضا

1347

22/11/1365

بمباران مراغه

46

 جعفری نجد یاوری

بتول

جلال

1327

28/10/1365

بمباران تبریز

47

 جلالت آذر

طاهره

كاظم

1338

22/11/1365

بمباران مراغه

48

 جلالت آذر

رضا

محمد

1359

22/11/1365

بمباران مراغه

49

 جلالت آذز

جعفر

محمد

1362

12/11/1365

بمباران مراغه

50

 جوادی

سلمه

جواد

1312

21/12/1366

بمباران مراغه

51

 چراغی

بهزاد

یعقوب

1360

12/11/1365

بمباران مراغه

52

 چراغی

معصومه

عباس

1305

21/12/1366

بمباران مراغه

53

 حاتمی

اسكندر

امراله

1348

12/11/1365

بمباران مراغه

54

 حسینپورآذر

زهرابیگم

پاشا

1315

21/12/1366

بمباران مراغه

55

 خوش طلعت

حبیبه

حسین

1309

12/11/1365

بمباران مراغه

56

 خیری بلوك آباد

سكینه

زلفعلی

1346

21/12/1366

بمباران مراغه

57

 داداش زاده

حاجیه

یعقوب

1329

12/11/1365

بمباران مراغه

58

 دوستان

هادی

اسماعیل

1360

21/12/1366

بمباران مراغه

59

 رحمتی

كریم

ایمان

1348

12/11/1365

بمباران مراغه

60

 رحیمی

عوض علی

خلیل

1343

12/11/1365

مراغه

61

 رحیمی

لیلا

بهرام

1363

21/12/1366

بمباران مراغه

62

 زال

رقیه

حسین

1358

21/12/1366

بمباران مراغه

63

 زال

امیر

حسین

1358

21/12/1366

بمباران مراغه

64

 زال

مینا

حسین

1364

21/12/1366

بمباران مراغه

65

 ستارزاده

خاقان

اصغر

1326

21/12/1366

بمباران مراغه

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود