خـانه محمـدي – مـراغـه

 

خـانه محمـدی – مـراغـه       

 

1. مـوقعیـت بنـا :

مـراغه، خیابان خـواجه نصیـر شمالی، پشت بانك ملی شعبه مركزی.

 

2. شـرح مختصـری از بنـا و مشخصـات فنـی بنـا :

این خانه در بافت قدیمی شهر و در نزدیكی دو برج مدور و كبود قرار دارد. این خانه و خانه مجاور این بنا متعلق به آقای محمدی است كه بعد از فوت ایشان در اختیار وراث آقای محمدی و خالی از سكنه می باشد. پلان خانه خطی و مستطیل شكل است كه دارای یك حیاط مركزی است و محدثات آن در دو ضلع شمالی و جنوبی و شامل دو طبقه همكف و اول می باشد. طبقه همكف ساختمان ضلع شمالی دارای دو ورودی از طرفین ساختمان و یك طنبی در آكس پلان و دو اتاق گوشوار در طرفین آن با راه پله های دسترسی به طبقه اول است و طبقه اول دارای یك طنبی و دو اتاق گوشوار و راهروهای ارتباطی است.

طبقه همكف ساختمان ضلع جنوبی شامل یك مغازه و یك اتاق و راهرو و انباری و راه پله دسترسی به طبقه اول و طبقه اول شامل دو اتاق و یك انباری می باشد. نمای جنوبی ساختمان ضلع شمالی دارای ستونها و قوسهای نیم دایره با سرستونهای گچی است و پنجره ها چوبی و قوسی شكلند.

 

 

3. نـوع مـالكیـت بنـا :

مالكیت بنا خصوصی است و در اختیار وراث آقای محمدی می باشد.

 

4. قـدمت بنـا :

معماری موجود مربوط به اوایل دوره پهلوی اول می باشد. ( حدود 80 سال پیش )

 

5. نـوع بهـره بـرداری و خصـوصیـات بـارز بنـا :

این بنا فعلاً خالی از سكنه می باشد. از خصوصیات بارز بنا ایوان و ستون و سرستون و قوسهای دایره ای شكل نمای جنوبی خانه می باشد.

 

6. تـزئینـات بكـار رفتـه :

- سرستونها و پای ستونهای سنگی

- آجركاریهای زیبای بالای پنجره ها

- گچ بری های داخل بنا

 

7. تـوضیحـات ضـروری و اختصـاصی بنـا :

ارتباط از داخل و حیاط بین این خانه و خانه مجاور كه آن هم متعلق به آقای محمدی است.

 

منبع : سازمان میراث فرهنگی

 

 

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود