پاسداران شهيد ص2

 
 
پاسداران شهید  ص2
 

ردیف 

 نام خانوادگی 

نام 

نام پدر 

تاریخ تولد 

تاریخ شهادت

 محل شهادت

71

 زبان فهم

علی

محمدحسین

1346

10/6/1365

حاج  عمران

72

 سبزیچی

بهروز

حاج علی

1338

21/12/1363

هورالعظیم

73

 سخنور

بهمن

 

     

74

 سلمانی

عبدالله

محرمعلی

1327

20/9/1360

سرپل ذهاب

75

 شادی

خلیل

جلیل

1343

   

76

 شاهدی

محمد

علی

1342

20/9/1360

سرپل ذهاب

77

 شجاعی مردق

محمدصادق

احمد

1340

13/8/1362

خاك عراق

78

 شكرپور

محمد

قربان

1343

18/6/1366

جنوب

79

 شهبازی

ایّوب

حسن

1333

6/12/1362

خاك عراق

80

 شهبازی

عباس

حسن

1347

3/5/1367

اسلام آباد

81

 صاحبقرانی

علیرضا

 

     

82

 صادقی

مرتضی

محمود

1335

14/11/1359

آبادان

83

 صف خان

حسین

علی

1341

18/7/1360

بوكان

84

 صلب صیادی

احمد

فرج اله

1342

14/6/1365

شیخ صالح

85

 ضعیف پور

علیرضا

علی

1338

20/9/1360

سرپل ذهاب

86

 عاصمی

علی

نوراله

1350

4/10/1365

خرمشهر

87

 عبدی کرده ده

محمّد

داداش

1341

23/1/1361

ابوغریب

88

 عطائی

جعفر

ذكریا

1341

 

اروندرود

89

 عظیمی قشلاق

اسلام

 

     

90

 علائی فام

احمد

رفیع

1345

6/2/1364

جزیره مجنون

91

 علویان اصل

صفر

محبعلی

1343

21/11/1361

سرپل ذهاب

92

 علی محمّد نسل

محمّد رضا

محسن

1341

25/12/1363

جزیره مجنون

93

 فراحی

محمود

یحیی

1334

30/6/1359

مهاباد

94

 فكری

محسن

محمود

1337

20/9/1360

سرپل ذهاب

95

 فیضی عشرت آباد

ناصر

بهلول

1336

20/9/1360

سرپل ذهاب

96

 قادری

محمّد رضا

یداله

1341

20/9/1360

سرپل ذهاب

97

 کاظمی مطلق

حسین

محمد

1339

21/7/1361

سومار

98

 کفیل افشار

مسعود

حسین

1336

12/8/1362

پنجوین

99

 كچه چیان

محمدعلی

احمد

1342

20/9/1360

سرپل ذهاب

100

 كنعانی

محمد

عباسقلی

1314

25/7/1361

پاوه

101

 گلی زاده

شاهرخ

نوحعلی

1343

11/5/1361

مراغه

102

 ماهری

كریم

یعقوب

1344

21/5/1369

بانه

103

 محبوبی

بهمن

قدرت

1344

25/12/1363

شرق دجله

104

 محمّد تاش

عبدالقادر

حسینقلی

1340

13/8/1362

خاك عراق

105

 محمّد رضا نسب

عادل

میزا

1340

4/10/1365

خرمشهر

106

 محمّد زاده پاکدل

جواد

حسن

1340

18/2/1361

بصره

107

 محمّدی پروان

جمشید

رحیم

1341

20/9/1360

سرپل ذهاب

108

 محمّدیان

محمّد رضا

 

1338

4/9/1360

سرپل ذهاب

109

 محمدسعیدی

قربانعلی

محمدعلی

1320

5/3/1362

سنندج

110

 محمدعلی گشایش

رسول

چاپارعلی

1342

10/12/1362

جزیره مجنون

111

 محمدی درخشی

حمید

الهوردی

1335

6/12/1362

جزیره مجنون

112

 محمدیان

رضا

صفر

1338

20/9/1360

سرپل ذهاب

113

 محمودی

داود

سلام اله

1342

25/11/1364

اروندرود

114

 مختاری

یوسف

حبیب

1350

29/12/1366

قوجار

115

 مقدّم

نور الدّین

اكبر

1340

29/2/1365

والفجر4

116

 مقدم

فرهاد

حسین

1338

20/9/1360

سرپل ذهاب

117

 مقرب

حسین

سردار

1348

24/3/1369

اشنویه

118

 منتی

محمد

اكبر

1344

22/1/1361

ابوغریب

119

 مویدی

محمدرضا

محمد

1337

25/12/1366

بانه

120

 مهری

عیسی

بایرام

1342

15/5/1366

سردشت

121

 نجدمحتشم

علیرضا

عباسعلی

1338

10/5/1365

فاو

122

 نجفی

یونس

حمزه علی

1342

31/2/1363

خرمشهر

123

 نجفی گل تپه

حسین

مصطفی

1345

15/4/1365

فاو

124

 نسبت ایمانی

امیر

حسین

1345

28/3/1365

پادگان القدیر

125

 نعمتی

صبرعلی

بهرام

1336

24/3/1367

بانه

126

 نقو ی

حسین

محمود

1347

20/10/1365

شلمچه

127

 نوین ورجوی

علی

 

1340

   

128

 ورجوی

منصور

یعقوب

1344

10/12/1362

جزیره مجنون

129

 یگانه

داود

ایوب

1345

24/1/1364

جزیره مجنون

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود