اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 5914
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 13-03-1393, 10:39
0
13-03-1393, 10:39

روستای ورجوی به قلم جناب ستار نژاد

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای ورجوی

 

 

روستای ورجوی یا به زبان محلی وَراؤی در 6 کیلومتری جنوب شهرستان مراغه در میان باغات انگور و سیب قرا رگرفته است. مختصات جغرافیایی روستایی ورجوی به ترتیب 73 درجه و 02 دقیقه و 73 ثانیه شمالی و 36 درجه 43 دقیقه و 63 ثانیه غربی قرار دارد.


نخستین بررسی های منطقه ورجوی به نظر می رسد توسط خانم صادق هند کوروس انجام گرفته بود)قبلا ازانقلاب( و بعدها توسط جناب دکتر مرحوم ورجاوند و 4733 فریدون بیگلری در این منطقه بررسی های انجام دادند که هر کدام نتایج خوبی طی بررسی های سطحی انجام داده در منطقه بدست آوردند که همگی نشان از تاریخی بودن منطقه ورجوی دارد.

 

در این مقاله مختصر سعی بر ریشه شناسی)اتیمولوژی( روستا است تا معنای دقیق ورجوی یا وَر اؤی باز شناخته شود و ابهامات موجود تا حدودی رفع گردد.

 

ورجوی که در منابع رسمی و دولتی به این روستا اطلاق می شود و در تلفظ عامیانه مردم محلی بنام وَر اُوی شناخته می شود.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4467
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:27
0
3-08-1392, 23:27

روستای قواقلو

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای قواقلو

 

قواقلو یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قوری‌چای غربی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است.و براساس سرشماری مرکزآمار ایران در سال 1390،جمعیت آن 9 نفر ودارای 5خانوار بوده‌است.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4459
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:24
0
3-08-1392, 23:24

روستای قوشه ‌بلاغ

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای قوشه ‌بلاغ

قوشه‌بلاغ یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قوری‌چای غربی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است.و براساس سرشماری مرکزآمار ایران در سال 1390،جمعیت آن 30 نفر ودارای 9خانوار بوده‌است.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 5203
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:22
0
3-08-1392, 23:22

روستای آغچه‌مشهد ( پسیانلو)

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای آغچه‌مشهد ( پسیانلو)

 

آغچه‌مشهد( پسیانلو) یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان سراجوی جنوبی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده ‌است.و براساس سرشماری مرکزآمار ایران در سال 1390،جمعیت آن 17 نفر ودارای 5خانوار بوده‌است.

 

 


اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4034
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:20
0
3-08-1392, 23:20

روستای یگورگ

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای یگورگ

یگورگ یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قوری‌چای غربی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است.و براساس سرشماری مرکزآمار ایران در سال 1390،جمعیت آن 96 نفر ودارای 26خانوار بوده‌است.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4495
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:18
0
3-08-1392, 23:18

روستای مین‌باش حصارلو

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

 

روستای مین‌باش حصارلو

 

مین‌باش حصارلو یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قوری‌چای غربی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است.و براساس سرشماری مرکزآمار ایران در سال 1390،جمعیت آن 49 نفر ودارای 13خانوار بوده‌است.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4361
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:15
0
3-08-1392, 23:15

روستای یله‌ قارشو سفلی

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای یله‌ قارشو سفلی

 

یله ‌قارشو سفلی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قوری‌چای غربی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده ‌است.و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1390،این روستا حالی از سکنه بوده‌است.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4575
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:12
0
3-08-1392, 23:12

روستای یله‌ قارشو علیا

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای یله‌ قارشو علیا

یله ‌قارشو علیا یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قوری‌چای غربی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است.و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1390،این روستا حالی از سکنه بوده‌است.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4505
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:10
0
3-08-1392, 23:10

روستای گلی‌کند

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

 

 

روستای گلی‌کند

 

گلی‌کند یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان سراجوی شرقی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است.و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال  1390،جمعیت آن 188 نفر ودارای 49خانوار بوده‌است. 

عکسهای بیشتر و بقیه مطلب را در ادامه مطلب ببینید
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4016
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:08
0
3-08-1392, 23:08

روستای قیزچه

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای قیزچه

 

قیزچه یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قوری‌چای غربی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است. و براساس سرشماری مرکزآمار ایران در سال 1390،جمعیت آن 14 نفر ودارای 3خانوار بوده‌است.

صفحه قبل صفحه بعد