اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4548
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:15
0
3-08-1392, 23:15

روستای یله‌ قارشو سفلی

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای یله‌ قارشو سفلی

 

یله ‌قارشو سفلی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قوری‌چای غربی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده ‌است.و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1390،این روستا حالی از سکنه بوده‌است.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4773
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:12
0
3-08-1392, 23:12

روستای یله‌ قارشو علیا

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای یله‌ قارشو علیا

یله ‌قارشو علیا یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قوری‌چای غربی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است.و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1390،این روستا حالی از سکنه بوده‌است.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4697
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:10
0
3-08-1392, 23:10

روستای گلی‌کند

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

 

 

روستای گلی‌کند

 

گلی‌کند یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان سراجوی شرقی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است.و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال  1390،جمعیت آن 188 نفر ودارای 49خانوار بوده‌است. 

عکسهای بیشتر و بقیه مطلب را در ادامه مطلب ببینید
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4203
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:08
0
3-08-1392, 23:08

روستای قیزچه

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای قیزچه

 

قیزچه یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قوری‌چای غربی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است. و براساس سرشماری مرکزآمار ایران در سال 1390،جمعیت آن 14 نفر ودارای 3خانوار بوده‌است.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 6490
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:05
0
3-08-1392, 23:05

روستای قویون‌قشلاق

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای قویون‌قشلاق

 

قویون‌قشلاق یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قوری‌چای غربی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است.و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1390،جمعیت آن 52 نفر ودارای 17خانوار بوده‌است.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 5665
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 23:01
0
3-08-1392, 23:01

روستای ممشیر

دسته بندی: روستاهای مراغه

.
روستای ممه شیر
 
ممه شیر یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان سراجوی جنوبی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است.و براساس سرشماری مرکز آمارایران در سال 1390، جمعیت آن 22 نفر ودارای 8خانوار بوده‌است.
 
 

عکسهای بیشتر و بقیه مطلب را در ادامه مطلب ببینید

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 6232
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 22:58
0
3-08-1392, 22:58

روستای لاله‌زار

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای لاله ‌زار

 

 

لاله‌زار یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قوری‌چای غربی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است.و براساس سرشماری مرکزآمار ایران در سال 1390،جمعیت آن 13 نفر ودارای 3خانوار بوده‌است.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4733
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 22:56
0
3-08-1392, 22:56

روستای گونه ‌باخان

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای گونه ‌باخان

 

 

گونه‌باخان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قوری‌چای غربی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است.و براساس سرشماری مرکزآمار ایران در سال 1390،جمعیت آن 45 نفر ودارای 12خانوار بوده‌است.

 

معنی نام این آبادی (روستای که رو به آفتاب شکل گرفته) می باشد.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4521
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 22:53
0
3-08-1392, 22:53

روستای گنجی

دسته بندی: روستاهای مراغه

 
 
روستای گنجی
 
گنجی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان سراجوی جنوبی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است.و براساس سرشماری مرکزآمار ایران در سال 1390،جمعیت آن 32 نفر ودارای 9خانوار بوده‌است.
 
 
عکسهای بیشتر و بقیه مطلب را در ادامه مطلب ببینید
 
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4163
 • نويسنده: farabi
 • تاريخ: 3-08-1392, 22:48
0
3-08-1392, 22:48

روستای فتح‌اله بلاغی

دسته بندی: روستاهای مراغه

 

روستای فتح‌اله بلاغی

 

فتح‌اله بلاغی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قوری‌چای غربی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است.و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1390،جمعیت آن 28 نفر ودارای 9خانوار بوده‌است.